Palvelumuotoilu

Liiketoiminnan kehittämisessä tarvitaan vahvaa asiakasymmärrystä siitä, mitä palveluja ja tuotteita asiakas haluaa. Palvelumuotoilun avulla tarkistetaan tarjottavien palvelujen ja tuotteiden sisältöä ja laatua, haetaan mahdollisia uusia asiakkaita sekä kirkastetaan ja varmistetaan kaikille sama tavoite.

Markkinointiviestinnän sisältö on ratkaiseva, kun halutaan erottua kilpailijoista. Palvelumuotoilusta syntyvillä lisäarvoilla tuotetaan aitoa ja todellista sisältöä ja kärkiviestejä markkinoinnin eri kanaviin. Ohjaamme yrityksen strategista suunnittelua tuottamaan ylivertaista asiakaskokemusta.

Palvelumuotoilu –workshop tehdään yrityksessä mieluiten usean eri työtehtäviä tekevien kanssa parhaan tuloksen aikaansaamiseksi. Workshop toimii myös osana yrityksen kehittämis- tai strategiapäivää.

Ole yhteydessä niin keskustellaa miten voitte paremmin vastata asiakkaidenne odotuksiin.