Skip to main content

Työsuunnitelma

Mikä on aiheesi?

Aiheeni on ”Miten nuorille kannattaa mainostaa Instagramissa?”. Tutkin nuorten sosiaalisen median, erityisesti Instagramin, käyttöä. Sen avulla selvitän, mitä välineitä markkinoijan kannattaa käyttää mainostuksessa, kun kohderyhmänä ovat nuoret.

Miksi valitsit tämän aiheen?

Olen ollut pitkään hyvin kiinnostunut erilaisten sosiaalisten medioiden toiminnasta ja käyttömahdollisuuksista. Olen päässyt hyödyntämään sosiaalista mediaa aikaisemmissa kesätyöpaikoissa. Olen mainostanut nuorille palveluita ja tapahtumia. Haluan näyttää omaa osaamistani aiheen tiimoilta. Diplomityöstä voi olla itselleni myös hyötyä tulevaisuuden uravalinnoissa.

Millä medialla aiot työsi toteuttaa?

Koostan työni verkkosivulle. Käytän tiedonhakuun Google Forms -alustaa, jonka avulla haastattelen nuoria. Luon mediaesitykseni Powerpoint-ohjelmalla. Hyödynnän videoita, kuvia ja tekstiä.

Miksi valitsit juuri nämä viestintävälineet?

Olen editoinut videoita Youtube-kanavalleni jo muutaman vuoden ajan. Haluan näyttää osaamistani ja samalla oppia uusia asioita liittyen verkkosivun luomiseen ja tiedonhakuun.

Kuinka laaja työsi tulee olemaan?

Työni aihe on melko laaja, mutta haastateltavia on vähän. Siksi tuloksia on vain rajallinen määrä.

Millaiseen julkisuuteen työlläsi pyrit? Missä ja miten aiot julkaista työsi?

Pyrin työlläni kohtalaiseen julkisuuteen. Lähetän työni ainakin Helsingin Ohjaamon, Ruudin ja Kallion seurakunnan työntekijöille. Julkaisen työni omalla verkko-osoitteellani, www.ahde.fi.

Kenelle työsi on suunnattu?

Kaikille, jotka ovat kiinnostuneet mainostamisesta sosiaalisessa mediassa. Työni on hyödyllinen melkein kelle tahansa, sillä nykypäivänä on hyvä tietää suosituimmista sosiaalisen median alustoista. Lukija voi myös oppia sovellusten erilaisista toiminnoista.

Mitä haluat työsi kautta sanoa ja tuoda esille?

Nykypäivänä suuri osa mainostuksesta tapahtuu jossakin mediassa, printtimediana tai sähköisissä kanavissa. Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen ja on aika opetella vaikuttamisen keinoja. Erityisesti nuoret ovat joiltain osin vaarassa jäädä markkinoinnin kohderyhmien ulkopuolelle. Sosiaalinen media on vielä verrattain uusi ilmiö, minkä takia vanhempien ihmisten voi olla vaikeaa asettua nuoren asemaan ja miettiä, mikä nuoriin sosiaalisessa mediassa vetoaa.